Frågor & Svar

1. Vad är skillnaden mellan coaching och terapi?


Coacher verkar inom en mängd olika områden. 

I ett professionellt samarbete med en coach upplever man i regel nya perspektiv på de

utmaningar man står inför i livet. Det ger i sin tur tillgång till nya handlingsalternativ

och beteenden och ett mer produktivt sätt att vara.

Som kund kan förvänta sig att ingående reflektera över vad man

egentligen vill, och sen agera för att uppnå detta. Tillsammans med coachen hittar man 

modeller och metoder som fungerar för uppnå det.

Skillnaden är att man snarare bygger på dennes resurser, kreativitet och fungerande livslösningar, än att lösa problemen.

Coachens kunskap och arbetssätt ska ge ett stöd för klienten att stärka förmågor,

motivation och beslutsamhet för att närma sig de målsättningar man etablerat i

kontaktens början.

2. Hur vet jag om man är hjärntrött?

Hur har du mått den senaste månaden? Jämför med hur du mådde tidigare innan du blev sjuk eller kände dig trött och stressad:

0=Inga 1=Lätta 2=Medelsvåra 3=Svåra besvär

1. Jag känner mig trött i huvudet eller i kroppen

0 Jag har inte alls känt mig trött.

1 Jag har varit trött flera gånger per dag, men blir klart piggare av att vila.

2 Jag har känt mig trött större delen av dagen och vila hjälper knappt.

3 Jag har känt mig trött all vaken tid och vila hjälper inte alls.

2. Jag har svårt att komma igång med rutiner och nya uppgifter

0 Jag har inga problem att få saker gjorda.

1 Jag skjuter gärna upp saker.

2 Jag får verkligen anstränga mig, till och med att stiga upp ur sängen, tvätta mig och äta.

3 Jag måste ha hjälp med allt.

3. Jag blir snabbt trött i huvudet när hjärnan måste arbeta

0 Jag kan hålla på lika länge som vanligt.

1 Jag blir lättare trött men klarar lika mycket "hjärnarbete" som vanligt.

2 Jag blir lätt trött och måste ta pauser eller göra något annat oftare.

3 Jag har så lätt för att bli trött att jag inte kan göra någonting eller måste avbryta efter fem minuter.

4. När jag arbetat tills jag helt tappat förmågan att koncentrera mig på det jag gör behöver jag återhämta mig

0 Jag behöver vila mindre än en timme för att fortsätta arbeta.

1 Jag måste vila mer än en timme för att fortsätta arbeta.

2 Jag behöver sova en natt för att kunna fortsätta arbeta.

3 Jag behöver flera dagars vila för att återhämta mig.

5. När jag måste samla tankarna och koncentrera mig på en arbetsuppgift

0 Då har jag lika lätt som vanligt att fokusera.

1 Jag kan ibland tappa bort mig när jag ska fokusera på uppgiften.

2 Jag har så svårt att koncentrera mig så att det besvärar mig.

3 Jag har alltid så svårt att det är nästan omöjligt att göra någonting.

6. Jag glömmer oftare saker än tidigare och behöver minneslappar eller leta efter saker

0 Jag har inga problem med minnet.

1 Jag glömmer saker lite oftare men klarar mig med minneslappar.

2 Jag glömmer ofta viktiga möten eller spisen.

3 Jag kan nästan inte komma ihåg någonting.

7. Jag känner mig trög och långsam i tankearbetet

0 Jag känner mig inte trög alls.

1 Jag kan känna en viss tröghet vid krävande tankearbete några gånger om dagen.

2 Jag känner mig ofta trög och långsam i tanken när jag läser eller samtalar.

3 Jag känner mig alltid väldigt trög och långsam i tanken.

8. Jag har haft svårt att hantera stress och göra många saker samtidigt under tidspress

0 Jag klarar stress lika bra som vanligt.

1 Jag är mer lättstressad, men bara i krävande situationer som jag tidigare klarade av.

2 Jag blir lättare stressad än vanligt.

3 Jag blir snabbt stressad.

9. Jag har ovanligt lätt för att gråta

0 Jag är inte känsligare än förut.

1 Jag är känsligare men bara för det som betyder mycket.

2 Jag är besvärad av min känslighet och kan börja gråta för saker jag egentligen inte bryr mig om.

3 Jag har stora problem med min känslighet. Den stör min dagliga relation även i den nära familjen och gör att jag har svårt att klara mig utanför hemmet.

10. Jag är ovanligt lättretad eller lättirriterad

0 Jag är inte mer lättretad eller irritabel än tidigare.

1 Jag blir lätt irriterad men det går fort över.

2 Jag blir väldigt fort irriterad för bagateller eller saker som andra inte bryr sig om.

3 Jag reagerar med intensiv ilska, eller känsla av raseri och har svårt att behärska mig.

11. Jag är ljuskänslig

0 Jag har ingen ökad känslighet för ljus.

1 Jag kan ibland ha svårt för starkt ljus, solljus, reflexer från snö eller vatten eller starka lampor inomhus.

2 Jag är så känslig för ljus att jag hellre uträttar mina dagliga

aktiviteter i dämpad belysning.

3 Jag är svårt ljuskänslig och klarar mig inte utan solglasögon och neddragna gardiner.

12. Jag är ljudkänslig

0 Jag besväras inte alls.

1 Jag kan ibland ha svårt för starka ljud och kan sänka nivån på teven eller radion. Men blir inte störd i mitt dagliga liv.

2 Jag är klart ljudöverkänslig och måste dämpa starka ljud med öronproppar för att klara mig i vardagen.

3 Jag är svårt ljudkänslig och har problem trots ljuddämpning hemma.

13. Jag sover dåligt

0 Jag sover inte sämre än vanligt.

1 Jag har lite svårt att somna eller sover ytligare, oroligare eller kortare än vanligt.

2 Jag sover minst två timmar mindre än vanligt och vaknar ofta på natten.

3 Jag sover mindre än två till tre timmar per natt.

14. Jag sover mer eller djupare än vanligt

0 Jag sover inte mer än vanligt.

1 Jag sover längre eller tyngre, men inte så mycket som två timmar mer än vanligt.

2 Jag sover minst två timmar längre eller tyngre.

3 Jag sover minst 4 timmar längre eller tyngre än vanligt och behöver dessutom sova dagtid.

Så räknar du ut resultatet

Räkna ihop poängen för samtliga frågor. Ligger du över 10 poäng har du problem med hjärntrötthet och behöver söka hjälp för att få ner stressen.

Av: Margareta Eldh


.

3. Jag får ofta höra att man behöver återhämtning, men vad är återhämtning?

Exempel på återhämtning

Vila

Motionera

Utöva yoga eller mindfulness

Läsa

Ägna tid åt dina intressen

Delta i sociala sammanhang (behöver ej va det för alla)

Ge dig själv utrymme till egentid

Ägna dig åt djur

Vara i naturen

Ta pauser under dagen

Inte boka in för mycket

Vara i sammanhang där du kan vara dig själv

Att göra saker för din egen skull

Träffa andra i liknande situation

Prata med någon du litar på

Äta en god middag

Prioritera sömn


Från återhämnintningsguiden av

Conny Allaskog och Jessica Andersson

Är där några frågor du vill jag tar reda på svaret eller lägger upp på min hemsida, skicka ett mejl till mig och skriv din fråga så återkommer jag så fort jag har möjlighet.