Är du på väg att bli utbränd?

03.02.2023

Jag satt och läste må bra sidan i natt på jobb där jag kom över en intressant artikel om utbrändhet.

Framförallt tecknen man ska ta på allvar om man är på väg att bli utbränd, för ju fortare man agerar på det desto bättre är det och lättare att komma tillbaka igen. Och även om många ej tror på det så finns det dem som aldrig klarar av att komma tillbaka igen för de gick rent för långt.

Jag är nu i efterhand ganska övertygad själv om att min sjukdom Trigeminus Neurolagin kommit av långvarig stress och att jag inte lyssnat på min kropp för jag hade alla dessa tecken men jag ignorerade dem.

Stressymtom att ta på allvar:

 • Rädsla, oro, ångest, panik.
 • Skam, skuld.
 • Ilska, irritation, frustration.
 • Koncentrationsproblem.
 • Svårigheter att prioritera, planera och fatta beslut.
 • Glömska, virrighet, trögtänkthet.
 • Huvudvärk.
 • Magont.
 • Sömnproblem.
 • Hjärtklappning.
 • Spänningar, muskelvärk.
 • Yrsel, ljud- och ljuskänslighet.

https://www.mabra.com/psykologi/psykoterapeuten-om-utmattningssyndrom/8766472