Återhämningsguiden och oro!

13.12.2022

Jag satt i ett väntrum i vården för inte så längesen och då fick jag syn på den här foldern återhämningsguiden som jag tyckte var kanon när jag läste den så jag tog ett exemplar med mig hem. 

Där tar de upp ett antal olika ämnen men bland annat något som de kallar Orosfåtöljen. 

Denna tänkte jag kopiera rakt av här idag och dela med mig.


Orosfåtöljen

Ett sätt att hantera oro kallas Orosfåtöljen och syftar till att skapa reflektion och distans till din oro. Den går ut på att samla det du oroar dig till en viss tid och plats som du bestämt i förväg.

-Planera i förväg in en tid (det kan exempelvis vara under sen eftermiddag och under en halvtimmes tid). Välj en plats (exempelvis en fåtölj i ditt hem) där du ger dig själv utrymme att reflektera över dina orostankar. 

-Observera och skriv ned dina orostankar under dagen i ett anteckningsblock eller i din mobil. Släpp sedan taget om din oror och påminn dig själv om att du ska få komma tillbaka till de känslorna på den bestämda tidpunkten. 

-När tidpunkten är kommen sätter du dig ned på den bestämda platsen och går igenom dina anteckningar. Reflektera över dina tankar och det som oroat dig under dagen och ställ följande frågor till dig själv:

Har något av det du oroats över minskat i kraft?
Vilken oro finns kvar och vad kan du göra åt det?
Finns det någon du kan prata med som skulle kunna vara ett stöd?
Finns det information som kan lösa upp eller motverka oron?