Dag 2 av 12 tips för att må bättre

30.12.2022

Försök acceptera att livet går upp och ner

Alla mår dåligt ibland, det är en naturlig del av livet. Oftast mår man bättre efter ett tag. Men det är också viktigt att veta när man kan behöva söka hjälp.

Livet går upp och ner. Att ha realistiska förväntningar på livet och förstå vad som är normala upp- och nedgångar kan göra det lättare att hantera olika utmaningar och svårigheter. Men det är samtidigt viktigt att veta när man eventuellt behöver söka hjälp.

Att livet känns tungt under en period kan bero på olika saker. Ibland inträffar omvälvande eller jobbiga saker. Relationer börjar och tar slut, man blir förälder, byter jobb eller går i pension. Sjukdom eller dödsfall kanske drabbar någon i ens närhet. Ibland mår man dåligt utan att man riktigt vet varför. För många hjälper det att ha någon att prata med, antingen någon du känner eller någon som jobbar med detta, till exempel inom vården. För andra hjälper det att uttrycka sig i text eller i skapande.

Det finns saker du kan göra för att må bättre

Det är inte farligt att känna sig nedstämd, orolig eller stressad under en period. Det går oftast över. Det kan också hjälpa att göra saker som du gillar, på egen hand eller tillsammans med andra. Du får något annat att tänka på och då mår du kanske lite bättre. Men om symptomen varar länge och påverkar dig så att du inte kan göra sådant som du vill eller brukar göra, kan det bli ett problem. Då kan du behöva söka stöd och hjälp.