frågor och svar vid oro och stress!

28.03.2023

1. Jag känner oro och stress. Vad kan jag göra?

Stress är en naturlig reaktion i kroppen som sätts igång när du ställs inför en

utmaning eller ett hot. Det kan vara vardagliga situationer som att hålla ett tal

eller springa ett tävlingslopp, men även höga krav och förväntningar från såväl

andra som dig själv. Stress gör oss mer fokuserade och redo att agera och är ofta

inte farligt så länge det finns tid för återhämtning. Långvarig stress är däremot

skadligt. I svåra situationer i livet eller perioder med mycket oro och stress finns

det en hel del saker du kan göra själv för att må bättre, dämpa stressen och

stärka din motståndskraft. Varje gång du lyckas bryta ditt stressmönster bidrar

det till återhämtningen och hjälper dig hantera stressen bättre. Här hittar du 10

tips som kan minska din oro.

2. Vad är ångest? Vad kan jag göra för att må bättre? Ångest är en intensiv känsla

av oro och obehag i kroppen som kan uppstå i krissituationer men också när det

inte finns något tydligt yttre hot. Ångest kan upplevas som obehagligt men är inte

farligt. Här finns råd om hur du kan hantera din ångest.

3. Hur känns oro, stress och ångest i kroppen? Kropp och psyke hör ihop. Det är

därför naturligt att känslor både upplevs och uttrycks med hjälp av kroppen. Hur

man upplever ångest är individuellt och kan kännas olika starkt – från en diffus

oro eller rastlöshet till kroppsliga symptom som krypningar, olustkänsla eller att

det känns som ett eldklot i magen. Läs mer om symtom på ångest, oro och

stress.

4. Vilka psykiska symtom kan jag få av oro, stress och ångest? Stark och långvarig

stress kan påverka din dagliga funktion, koncentration, minne, sömn och tankar

som skapar mer stress och oro. Stress kan alltså skapa mer stress, därför är det

bra att bryta stress och vara noga med återhämtning.

5. Hur kan jag hjälpa någon med oro och ångest? Alla människor hamnar någon

gång i en svår situation. Som närstående eller vän kan du betyda mycket för den

som har det svårt. Här finns råd om hur du kan hjälpa och skapa trygghet i krisen.

6. När ska jag söka hjälp för min oro och ångest? Om du känner att ditt psykiska

mående begränsar dig och du upplever att det påverkar din vardag är det ett

tecken på att mer hjälp behövs. Då är det bra att prata med någon som har

erfarenhet. Till exempel kan du kontakta 1177 för råd och stöd eller din

vårdcentral.

7. Självhjälpsråd fungerar inte. Vad ska jag göra? Självhjälpsråd är hjälpsamma och

helt ofarliga att följa, men var vaksam på hur mycket du orkar. I en svår situation

är det helt ok att sänka kraven på sig själv under en period. Om motivation

saknas och det är svårt att hantera det dagliga livet är det ett tecken på att mer

hjälp behövs. Till exempel kan du kontakta 1177 för råd och stöd eller din

vårdcentral.

8. Jag känner mig ensam och isolerad. Vad kan jag göra? De allra flesta upplever

ensamhet någon gång i livet. Ensamhet kan vara svårt att bära och på sikt

påverkar den vår hälsa om den inte går över. Ta del av våra råd om hur du kan

hjälpa dig själv om du känner dig ensam.

https://www.rodakorset.se/fa-hjalp/psykisk-halsa-och-psykisk-ohalsa/