GAD

08.05.2023

Generaliserat ångestsyndrom – GAD

Du kan ha det som kallas generaliserat ångestsyndrom, GAD, om du varje dag

upplever stark oro och ångest för att något hemskt ska hända dig eller dina

närstående. Sök vård om du har det så. Det finns hjälp att få.

Generaliserat ångestsyndrom förkortas GAD, efter engelskans generalized anxiety

disorder. Den här artikeln handlar om GAD hos vuxna.

På den här sidan kan du läsa om olika ångestsyndrom hos barn och tonåringar.

Du som är 13 till 25 år kan läsa mer om ångest på UMO.se.

Symtom på GAD

Du som har GAD har ofta ångest och känner dig rastlös och orolig. Du kan också

vara spänd eller irriterad. Du kan tänka att något hemskt ska hända, till exempel att

de som står dig nära ska försvinna eller lämna dig.

Det kan kännas som att inget kan trösta eller lugna dig.

Att ständigt vara orolig gör att du får svårt att koncentrera dig. Du kan känna dig trött,

samtidigt som du har svårt att sova. Svårigheterna att sova kan i sin tur göra att du

blir känsligare för stress och ånges

Det är vanligt att du mår dåligt på andra sätt samtidigt som du har GAD. Du kan till

exempel få något eller några av följande symtom:

spända, värkande eller ömma muskler

huvudvärk

ont i nacke och axlar

ont i magen eller orolig mage

hjärtklappning.

Oron kan leda till att du blir väldigt försiktig, till exempel inför en resa. Då ställer du

många kontrollfrågor och förbereder dig överdrivet mycket. Andra kan tycka att du

oroar dig i onödan.

Oro för sjukdomar

Du kan också oroa dig över olika sjukdomar. Du känner efter och letar efter symtom

på att du är sjuk. Det kallas hälsoångest, eller hypokondri, och är vanligt ihop med

GAD. Hälsoångest behandlas på samma sätt som GAD.

https://www.1177.se/Skane/sjukdomar--besvar/psykiska-sjukdomar-och-besvar/angest/gener

aliserat-angestsyndrom---gad/