Hur hanterar man en dålig chef på jobbet

20.02.2023

Jag har ju kontakt med en del personer och jag har ju även själv varit med om en del som sagt. Denna frågan är ganska aktuell så därför googlade jag om det. Jag vet det finns en del personer där ute som just nu har detta problem. Ingen nämnd.. 

Men denna sidan kom jag över och vill ge tips från den. Sen även boken som jag tidigare nämnt. Omgiven av idioter kan hjälpa en att hantera en dålig chef.

Men läs följande råd.

Hur hanterar man en dålig chef?

Vad som är en "dålig chef" kan vara allt från din personliga uppfattning till att vara en upplevelse du delar med majoriteten av dina kollegor. Tecken på dåligt, eller destruktivt ledarskap, samt dess konsekvenser kommer vi att avhandla längre ner. Om du nu redan vet att du har att göra med en dålig chef, hur kan man då göra för att hantera situationen?

Vad du kan göra?

Vantrivs du på din arbetsplats och du vet att det har med din chef att göra?

Väldigt förenklat så har du tre val:

  • Lämna jobbet
  • Stanna kvar och anpassa dig till den rådande situationen.
  • Stanna kvar och försöka förändra situationen

Här kommer vi att fokusera på vad som går att göra om du väljer att stanna kvar på ditt jobb och försöker anpassa dig till eller förändra situationen.

  • Anpassa digAtt anpassa dig till situationen kan tex innebära att använda tystnad som svar på den nedbrytande miljön. Att du medvetet eller omedvetet väljer bort alternativet att opponera dig mot det som försiggår, eftersom att det personliga priset upplevs som för högt. Att ständigt höja din röst kräver tid och ansträngning från dig, och kanske vet du med dig att detta kan komma att bestraffas och hindras på olika vis.
  • Förändra situationenAtt försöka förändra situationen kan vara svårt, men absolut möjligt. Vilka möjligheter har du att förändra?
    Tala direkt med chefen om de beteenden du upplever som problematiska. Detta kan behöva sin förberedelse och du kan överväga om du vill ha en kollega med dig. Försök välja tid och plats på ett klokt sätt. Särskilt viktigt är att försöka ha tänkt ut så objektiva beskrivningar som möjligt på de beteenden din chef visar som du upplever som problematiska. Lika viktigt är det att du kan förmedla känslan av att du tar upp dessa problemen i syfte att du önskar få verksamheten att fungera bättre.

Tips på vägen när du talar med din chef:

  • Försök undvika att lägga in för mycket värderingar i din feedback. Säg hellre något i stil med "När du gör/säger så här, så blir konsekvensen att jag..." snarare än "Jag tycker du är feg som..."
  • Beskriv bara exempel på situationer du själv upplevt, inte vad du hört andra berätta.
  • Försök förvissa dig om att det du försökt få fram uppfattas rätt. Känns det möjligt för dig, kan du stämma av med mottagaren genom att säga något i stil med: "Det känns viktigt för mig att det här landar rätt och att jag inte missförstås. Skulle du vilja berätta vad det är du upplever dig ha hört? Då kan jag ha en möjlighet att förtydliga mig om det är något som blev oklart? "

Om du testat ovanstående utan resultat, överväg då att vända dig till en högre chef, alternativt företagets HR-avdelning; facket eller ett skyddsombud. OBS! Hoppa inte över steget att prata med chefen som har de problematiska beteendena i första hand. Personen i fråga behöver ges en chans att arbeta med feedbacken från dig och dina kollegor. Undantag för detta är om du känner stark rädsla för din chef, eller om du blivit hotad eller kränkt på olika sätt.


från sidan

https://bokapsykolog.se/nar-chefen-inte-fungerar