Hur hjälper mindfulness??

25.07.2023

Hur hjälper mindfulness? 

Mindfulness är som sagt ett förhållningssätt till vad som pågår i livet här och nu. Med vänlig medvetenhet blir vi uppmärksamma på vad som pågår i oss (i tankar, känslor och kroppsliga förnimmelser) och runt omkring oss (via våra fem sinnen). Vi blir också mer medvetna om hur vår hjärna fungerar. 

Vi lägger till exempel märke till att vår uppmärksamhet far framåt och tillbaka i tiden i hög grad – på gott och ont. Det är förstås bra att kunna resa tillbaka i tiden och till exempel lära sig av sina misstag så att de inte upprepas. En negativ del är att vi kan fastna i tankar om det förflutna, älta något vi gjort på ett annat sätt eller att någon annan borde behandlat oss annorlunda. Vi behöver naturligtvis resa framåt i tiden, planera både på kort och lång sikt. Samtidigt stressas och oroas många av att det kanske inte blir som vi planerat. Ju mer späckade våra dagsprogram är desto större är risken att det inte blir som vi planerat. 

Med hjälp av träning i mindfulness kan vi reglera var vi vill ha vår uppmärksamhet någonstans – här och nu, framåt eller bakåt i tiden. 

❤ Ta vara på det goda Vi lär oss med mindfulness att vara fullt medvetna, närvarande och ta till vara på det som är gott i livet, glädjas och få kraft av det bland annat för att kunna ha energi till att hantera det som är jobbigt och svårt, något som vi alla möter på vår resa genom livet. 

❤ Möta och hantera det som är jobbigt Minst lika viktigt är att möta det som är svårt och jobbigt. Vi lär oss med mindfulness hantera att fysiskt och psykiskt obehag av olika grad utan att lägga till "onödigt" lidande – det som våra tankar lägger till om hur det eventuellt kan bli senare. 

❤ Mindfulness är inget nytt Mindfulness är inget nytt. Alla är vi mindfulla eller medvetet närvarande då och då. Som med allt annat som vi övar på blir vi bra på det vi tränar. Så är vår hjärna och vårt sinne skapt. 

❤ Inre och yttre distraktioner tar oss bort från nuet Det är med all sannolikhet svårare idag än tidigare att vara medvetet närvarande i nuet på grund av det höga tempo som många lever med, ny teknik med ständig uppkoppling och en stor mängd såväl inre distraktioner