Hur kan du avgöra ett moraliskt dilemma med 9 steg!

10.03.2023

1. Är det en moralisk fråga?

För att avgöra om ett problem kräver etiska beslut är det viktigt att först avgöra om det är en moralisk fråga eller inte. Vanliga exempel på moraliska frågor handlar om orättvisor, illojalitet, intressekonflikter, våld, brist på respekt och andra som kan orsaka skada.

Frågor som inte är moraliska kan vara dåligt uppförande, klä sig olämpligt eller prata för högt.

2. Vem är huvudpersonen?

Om det är en moralisk fråga måste man identifiera vem som är den primära personen i situationen, inklusive alla som är påverkade av beslutet. Det handlar inte bara om en individ, utan om kollektivet.

3. Samla in information

Goda etiska beslut kräver noggrann information. Att samla in fakta om situationen och de inblandade är avgörande.

4. Avgör om det är rätt eller fel

För att avgöra om det är fel att ta ett visst beslut kan man använda flera olika test.

  • Lagprovet: Bryter handlingen mot lagen? Om ja, är det en rättvis lag?

Om nej, så är det inte en moralisk fråga.

  • Regeln: Finns regler som bör följas?
  • Stankprovet: Känns det fel på något sätt i magen? Emellanåt kan saker kännas fel även om du inte riktigt kan sätta fingret på problemet.
  • Förstasidan-testet: Skulle du vilja att ditt beslut hamnade på

förstasidan av tidningen? Om det skulle kännas dåligt, gör det inte.

  • Mamma-testet: Skulle du vilja att din mamma kände till ditt beslut?

Det handlar om att ta hänsyn till någon som bryr sig om dig.

Om en fråga uppfyller något av dessa test, behöver man inte gå vidare eftersom det handlar om ett rätt-mot-fel problem.

5. Ställ rätt mot rätt

Om problemet klarar "rätt-mot-fel" testet är nästa steg att avgöra vilken typ av dilemma det handlar om.

Är det en fråga om sanning kontra lojalitet, individ kontra gemenskap, kort sikt kontra lång sikt eller rättvisa kontra barmhärtighet?

Det är viktigt att förstå att det faktiskt är ett genuint dilemma där två djupt hållna värderingar krockar med varandra.

6. Använd etiska teorier

När valet mellan två sidor är tydligt formulerat kan man använda de olika etiska teorierna:

  • Konsekvenser – Gör det bästa för majoriteten
  • Regler – Följ dina högsta principer
  • Avsikter/omsorg – Behandla andra som du själv vill bli behandlad
  • Dygder – Hur skulle en god person handla?

Målet är inte att komma fram till en lösning baserat på 2 – 1 eller liknande.

Det handlar om att hitta resonemanget som verkar mest tilltalande och relevant till frågan.

7. Finns det en annan väg?

Finns det en tredje väg att lösa dilemmat på?

Eller som Aristoteles sa, välj den gyllene medelvägen.

Ibland handlar det om en kompromiss mellan två saker som båda är rätt.

Emellanåt kan det vara en osedd och kreativ handling som dyker upp som en utmärkt lösning.

8. Ta beslut

I det här skedet handlar det om att faktiskt ta ett beslut. För att ta ett beslut krävs moraliskt mod, en egenskap som är nödvändig för alla former av ledarskap. Det är vad som särskiljer människan allra mest från djuren.

9. Reflektera

När man har tagit beslutet och det blåst över kan man komma tillbaka och gå igenom processen igen.

Då ser man lättare vad man har lärt sig och vilka lärdomar man tar med sig till framtiden.

Det är för att man ska se vad man är bra på men också lära sig från sina misstag så att man blir bättre och mer effektiv nästa gång man ställs inför en liknande situation.

https://heisenberg.se/etik-och-moral/