Hur lyckas jag med en hållbar förändring?

11.02.2023

Något som inte många vet är att man kan få fysisk aktivitet på recept av sin vårdenhet,

detta kallas för FAR


Vem kan få FaR?

Du kan få FaR om du behöver öka din fysiska aktivitet för att förebygga eller

behandla sjukdomar. Möjligheten att få FaR varierar mellan regionerna. Kontakta en

vårdcentral i din region för information om vad som gäller där du bor.

Vad ingår i FaR?

Vid behandling med FaR ingår följande:

  • Samtal om tidigare och nuvarande fysisk aktivitet.
  • En överenskommen skriftlig ordination på en eller flera fysiska aktiviteter som

är anpassade till ditt hälsotillstånd, din livssituation och dina intressen.

  • Uppföljning utifrån ditt behov.


Det kan ta tid att ändra livsstil och bli mer fysiskt aktiv. Det är lätt att falla tillbaka i

gamla vanor. Om det händer så försök igen, utan att ge dig själv dåligt samvete.

Fundera på vad som gjorde att det inte gick så bra och försök hitta sätt att lösa det.

Vad kan hjälpa dig att få till din nya vana? Sätt dina egna mål och ha tålamod. Sätt

inte målet för högt från början. Det är bättre att börja med lite lägre delmål så att du

lyckas uppnå dem. När det känns bra kan du öka mängden fysisk aktivitet. Det kan

du till exempel göra genom att vara aktiv längre tid, oftare, ha högre intensitet eller

lägga till fler aktiviteter.

Aktivitetsdagbok kan underlätta uppföljning

Kom överens med din vårdkontakt om hur ni ska följa upp behandlingen. Anteckna

gärna vilka aktiviteter du har gjort. Det kan du till exempel göra i en aktivitetsdagbok

som du kan få av din vårdkontakt. Då blir det också lättare för er att följa upp hur det

har gått för dig.

En stegräknare som finns till exempel i en smartphone kan vara ett sätt att hålla reda

på hur mycket du rör dig varje dag. Stegräknaren kan också fungera som motivation

för att fortsätta med din fysiska aktivitet. Det kan också vara ett stöd att vara fysiskt

aktiv tillsammans med andra.