Maslows behovstrappa

13.01.2023

Maslows behovstrappa är en teori som visar hur människans olika behov staplas på varandra. Modellen visar hur lägre behov, som att äta och dricka, måste vara tillfredsställda för att högre behov, som personlig utveckling, ska bli viktiga för individen.

Teorin har formulerats av den världsberömde psykologen Abraham Maslow. Han presenterade behovstrappan i boken "Motivation and Personality" som har gjort honom och hans idéer världsberömda.

Låt oss se hur den fungerar.

De fem nivåerna

Enligt Maslow har människor behov som måste tillfredsställas i en viss ordning.

  1. Fysiska: mat, vatten och vila.

  2. Säkerhet: fysisk och ekonomisk säkerhet

  3. Sociala relationer: kärlek, gemenskap och samhörighet

  4. Självkänsla: bekräftelse och uppskattning från andra

  5. Självförverkligande: uppnå din fulla potential

Vidare kan behovs delas in i två kategorier: bristbehov och tillväxtbehov.

Bristbehoven är de fyra lägsta behoven och tillväxtbehovet är det högsta i behovshierarkin. Bristbehov innebär att något saknas medan tillväxtbehov innebär att alla grundläggande behov är uppfyllda.

Tillväxt handlar om förverkligandet av en persons sanna potential. En önskan att åstadkomma allt du kan och bli det mesta du kan vara.

Alla människor har en önskan att tillfredsställa sina behov och röra sig uppåt i behovstrappan. För att uppnå den högsta nivån måste du dock uppfylla de lägre behoven först.

Om du är hemlös och fattig är din största motivation troligtvis mat för dagen och inte att uppnå din högsta potential. Det finns andra grundläggande behov som har högre prioritet.

Den sjätte nivån

Några år före sin död kom Maslow med en ytterligare nivå av behovshierarkin - självtranscendens.

Självtranscendens handlar om att transcendera (eller stiga över) egot och relatera till det som är större än jaget. Det är insikten om att du är en liten del av en större helhet.