Planering...

07.12.2022

En annan bra sak för att man ska orka komma vidare och saker inte ska bli för

övermäktiga är just att man har en planering. Eller för mig har det fungerat. När man

hamnar i kaos och trauma så har man svårt att tänka klart. Allt glider ihop och blir en

enda stor röra och man vet inte i vilken ände man ska börja.

Boken, Svälj den fulaste grodan först. 21 sätt att få mer gjort på kortare tid, hjälpte

mig både privat men även i yrkeslivet då jag alltid jobbat med att ha ansvar.

Det första tipset de har i boken är.

"Ju klarare du är över vad du eftersträvar och vad du måste göra för att uppnå det,

desto lättare är det för dig att övervinna din benägenhet att förhala saker och ting.

Ett av de främsta skälen till förhalning och brist på motivation är oklarhet och

förvirring över vad det är du förväntas göra och i vilken ordning och av vilken

anledning du förväntas göra det. Du måste försöka undvika hamna i det här

tillståndet genom att oförtröttligt sträva efter större klarhet i allt du gör."

"Ett av de värsta slöserierna med tid är att på ett förträffligt sätt göra någoting som

inte behöver göras."