Råd till närstående

01.06.2023

Råd till närstående

Att vara närstående till någon med GAD kan vara svårt på flera sätt. Det är vanligt att bli påverkad av situationen och känna frustration och maktlöshet. Här kommer några råd för att stötta din närstående och dig själv.

Lyssna och stötta

Många med GAD mår dåligt och skäms över sin oro. Personen kanske förstår att hen inte borde oroa sig, men har svårt att släppa tankarna på det som oroar. Visa att du vill lyssna och finnas där för personen utan att döma.

Lär dig mer om ångest och psykisk ohälsa. Du kan till exempel läsa artiklar eller böcker, se filmer eller lyssna på poddar.

Uppmuntra att söka hjälp

Uppmuntra den som mår dåligt att söka professionell hjälp. Du kan erbjuda hjälp att boka tid eller följa med om personen vill det. Om personen testat en behandling som inte fungerat kan du uppmuntra hen att testa en annan behandlingsmetod eller mottagning.

Gör saker som bryter oron

Hjälp till att bryta oron genom att byta samtalsämne eller göra någonting annat. Att ta en promenad, se en film eller laga mat tillsammans är exempel på saker som kan hjälpa den som är orolig. Att röra på sig och göra något fysiskt aktivt kan också hjälpa.

Kom överens i förväg

Det är vanligt att personer med GAD ställer många kontrollfrågor. Om det hände ofta kan det väcka frustration och ibland skapa konflikter. Prata om hur ni ska hantera sådana situationer i framtiden för att oron inte ska gå ut över er relation.

Ni kan till exempel komma överens om att du ska svara: "Jag hör att du är orolig men jag vet att det inte kommer att hjälpa dig i längden att jag svarar. Ska vi prata om något annat?"

Sök stöd för egen del

Det kan vara svårt att vara närstående till någon som mår dåligt. Du kan läsa mer och få råd från andra i samma situation, till exempel i en stödorganisation som Ångestförbundet ÅSS eller Anhörigas riksförbund.

Vissa kommuner erbjuder stöd till dig som är närstående. Kontakta din kommun för att få veta vilka möjligheter som finns på din ort.

Oavsett hur du försöker stötta den som mår dåligt, försök att acceptera att det finns en gräns för hur mycket du kan hjälpa någon annan. Det viktigaste är att den som mår dåligt vet och känner att du bryr dig om hen.

https://www.1177.se/Skane/sjukdomar--besvar/psykiska-sjukdomar-och-besvar/angest/generaliserat-angestsyndrom---gad/#section-15565