Recept för ett trivsamt förhållande.

05.03.2023

Jag minns ej vart jag har tagit denna text ifrån men jag hade den nerskriven i min dagbok från gamla tider och jag tycker den är värd att delas

När man vet vilka ingredienserna är i en parrelation är det dags att blanda dem så att man får den relation man vill ha. Gör så här. Blanda ingredienserna i en buken som består av kontakt, intresse och mod. Ta med alla ingredienserna. De är alla lika viktiga och påverkar resultatet.

Alla människor har ett behov av kontakt. kontakten var det första vi upplevde. Kontakten med modern. Kontakt var lika med liv. Kontakt är bryggan mellan olikheter. Som mellan barnet och modern. Som mellan man och kvinna. De berör och känner varandra fysiskt, mentalt och andligt. Kontakt är motsatsen till isolering och det är därför det är så plågsamt med påtvingad ensamhet och utanförskap. Man behöver kontakt med en annan människa som man dessutom håller mycket av och litar på, så att man törs vara öppen och sårbar. Kontakt fungerar som klister i alla kommunikation. Det håller parterna samman och utgör skillnaden mellan att informera varandra och kommunicera med varandra. Intresse är motsatsen till att ta för givet. Det man är intresserad av vill man förkovra sig i och syssla med. I ett förhållande finns det tre saker att intressera sig för; Den andre, förhållandet i sig, och mig själv. När alla tre väcker nyfikenhet har man goda förutsättningar för att få ett spännande förhållande. Nyfikenheten leder mig till att undersöka hur det är med mig, med min partner och mellan oss och inte minst vem man är och vem min partner är. Då blir det lättare att skilja ut och förstå vilka problem som hör hemma hos mig själv, vilka som är min partners och vad som utgör ett hinder mellan oss.

Livet är fyllt med risker. Mod har vi fått för att utmana riskerna och oss själva. Varje utmaning vi antar leder inte att vi når framgång, men alla leder till att vi lär något. Med en smula mod kan vi utmana vanorna och börja experimentera, testa nya saker och pröva nya vägar. Mod behöver vi för att tänka självständigt. mod behövs inte alltid för att säga det jag tycker men mena det jag säger. Med modet som hjälpmedel kan vi avstå från saker vi kan säga ner där det förväntas av oss att säga ja och modet hjälper oss att välja när vi ska gå vår egen väg eller underordna oss andra. Mod behövs för att våga stanna kvar när det blåser och stormar i förhållandet, rida ut det, lära sig gå vidare. Mod behövs för att se och erkänna saker hos mig själv som jag inte är stolt över. Mod behövs för att söka hjälp. Ju mer mod vi samlar desto större tillit får vi till oss själva, vilket är förutsättningen för att kunna förlita sig på andra.

När man blandat ingredienserna till en angenäm styrka och smak är det dags att krydda sin anrättning med ödmjukhet, smaka av ofta och hålla fyr i ugnen.