Skam och skuld

18.12.2022

Jag upplevde ju mycket skam och skuld i det som hade hänt mig under alla åren och

jag bar på de känslorna helt själv. På denna tiden så fanns det ju även mycket skam

i att må dåligt så därför beslöt man ju också att det var bäst att bara trycka undan

känslorna.

Oavsett på vilket sätt som känslor av skam och skuld ger sig tillkänna så är det

viktigt att komma ihåg att du är inte orsaken till det som har hänt och du är inte

ensam i att känna dina känslor.

"Att våga berätta kan minska känslan av skam och skuld.

Ofta kan känslor av skam och skuld lindras om en har någon att dela sina

erfarenheter med. Finns det någon i din närhet du kan anförtro dig till? Eller vill du

hellre prata med någon utomstående? Det finns också självhjälpsgrupper där du kan

hitta stöd i att prata med någon med liknande erfarenheter. "

Så står det i broschyren återhämningsguiden av Conny Allaskog & Jessica

Andersson som finns att finna i region skåne.