Skillnaden på utmattning och depression

27.02.2023

Skillnaden på utmattningssyndrom och

depression

För att skilja på om det är utmattningssyndrom eller depression är sinnesstämningen en

indikator. En depression kommer ofta smygande under en längre tids upplevelse att man är

maktlös i sin situation. Man har gjort det man kan för att förändra situationen men ser ingen

utväg på problemet. Det skapar en sinnesstämning av hopplöshet, förtvivlan och mörka

tankar. En sådan situation kan skapa en depression.

Utmattningssyndrom kan komma snabbare men ofta efter en längre tids uppvarvning. Man

har haft högt tempo och inte haft stunder för återhämtning. Sinnesstämningen är inte dålig

utan ofta hittar personen lösningar på problemen och personen är på, framåt och

resultatorienterad. Ofta är det högpresterande och sensitiva personer och i en sådan här

situation utan återhämtning kan det skapa utmattningssyndrom.

Högkänslighet & intuition

Helen Olausson