Träna sina känslor

18.04.2023

Att styra känslor är svårt. Det är ingen idé att säga: "Var inte ledsen!

Känn inte så där! Det är inget att vara rädd för!" Vi känner det vi

känner. Däremot behöver vi inte följa känslan.

Vi människor har en massa olika känslor, hela tiden. Framför allt

oro har en tendens att ta stor plats för många. I stället för att

försöka få bort orostankarna kan man göra det tydligt för sig själv

att det just bara är tankar – som man inte behöver agera på. Då

dämpas ofta tankarna efter en stund. Så här kan du göra:

Träna dig i att lägga märke till vilken känsla du just nu har.

Beskriv den för dig själv, ta lite kontroll över den med hjälp av

formuleringen: "Just nu känner jag att…"

Acceptera känslan, att du har den är inte så konstigt. Låt den

bara vara där.

Bestäm dig för att, trots tankar och känslor, ändå bete dig i

enlighet med det som verkar sundast. Om man till exempel är

orolig över att ha en sjukdom, kan man besluta sig för att inte

googla – utan i stället försöka sysselsätta sig med något annat

(se en film, ta en promenad med en vän).

Om man accepterar att man har känslan utan att döma sig själv

eller värdera den negativt blir det också ofta lite lättare att bära den.


Hittat på nätet!