Vad är ångest?

24.03.2023

Jag kan erkänna något som fortfarande är en trigger för mig är när jag blir fysiskt sjuk. Jag mår ibland oerhört psykiskt dåligt av det. Det triggar gamla känslor från tidigare när jag fick höra hur värdelös jag var för jag blev sjuk så ofta... och hur ska jag kunna ta hand om ett barn en dag som inte ens kan vara frisk. Sen så får man dåligt samvete för man vet att man sätter sina kollegor i skiten.

Så när jag blir fysiskt sjuk så blir jag oftast i obalans för mina hjärnspöken kan komma då från förr så då får jag jobba med att låta dem komma och gå. Det är inte alltid lätt och jag ska erkänna att jag misslyckas ibland och utagerar på människor som står mig nära och kanske inte alltid förtjänar det. Förlåt mamma pappa och min bror och några till... Men jag är medveten om det och jag kan ju ej jobba med det om jag inte utsätter mig för det så det är bara att ta sig igenom det och faktiskt ej slå på sig själv när man ibland misslyckas. Vi är människor, inga robotar. Att jobba med vår psykiska hälsa kräver träning precis som den fysiska hälsan


Vad är ångest - vår psykolog

förklarar

Ångest är en naturlig reaktion på stress och starka

känslor av oro. Det är kroppens alarmsystem som

sätts i beredskap. Reaktionen kommer från

nervsystemet och är inget du själv kan styra över.

Utöver kroppens höjda beredskap ökar också

pulsen, andningen blir snabbare och

stresshormonerna i blodet höjs. Ångesten kan

upplevas som obehaglig men är inte farlig – även

om det känns så i stunden. Vanligtvis släpper den

efter en stund.

Varför får jag ångest

Alarmsystemet i kroppen är känsligt för situationer

som vi uppfattar som farliga. Det kan utlösas om

du känner dig maktlös och hotad eller kan dras

igång av en tanke eller känsla som gör att du blir

rädd. Skuld, skamkänslor eller rädsla för att bli

övergiven är andra exempel på vad som kan trigga

ångest. Det kan också bero på högt ställda krav

från dig själv och andra. Även själva tanken på att

få ångest kan göra dig rädd och utlösa ångest.

Ångest väcks lättare om kroppen ständigt sätts i

hög beredskap.

https://www.rodakorset.se/fa-hjalp/psykisk-halsa-och-psykisk-ohalsa/angest/<br>