Vad är utmattningssyndrom!

30.03.2023

Vad är utmattningssyndrom?

Utmattningssyndrom är följden av en långvarig kronisk stress, som pågått under

minst ett halvår utan tillräcklig återhämtning. Tillståndet kallades tidigare utbrändhet

och innebär att hjärnan blir överbelastad och stressen sjuklig.

Utmattningssyndrom kan beskrivas i tre faser. Den första är prodromalfasen som

kan ge fysiska och psykiska belastningssymptom, men där personen fortfarande

fungerar i sin vardag. De flesta förstår här att symptomen beror på för mycket stress

och ändrar sin livsstil.

Om inget görs åt situationen riskerar man att gå in i akutfasen. Det sker ofta snabbt

och plötsligt, där av uttrycket "gå in i väggen". Akutfasen kan pågå upp till några

veckor då man inte fungerar alls. Det kan vara omöjligt att ta sig ur sängen, tänka

klart eller koncentrera sig. Förmågan att göra flera saker samtidigt försvinner.

Känslor av desperation och panik kan förekomma, vilket kan misstolkas som

depression.

Den tredje fasen är återhämtningsfasen. När den drabbade så småningom kommer

på fötter men fortfarande är mycket trött, stresskänslig och har svårt med

koncentration och minne. Ju längre återhämtningen går desto mer normalt kan

personen fungera i sina vardagssysslor igen. Även om utmattningssyndrom alltid

medför en ökad stresskänslighet, även när andra symptom försvunnit.

https://mind.se/fakta/diagnoser/utmattningssyndrom/<br>