Varje samtal räknas!

05.05.2023

Jag stödjer kampen mot psykisk ohälsa.

Just nu pågår kampanjen Varje samtal räknas. Ett initiativ från Mind som, under hela maj, lyfter samtalets livsviktiga kraft för att motverka psykisk ohälsa och förebygga självmord. Tillsammans med Mind uppmuntrar jag er att se, lyssna och prata med varandra. En liten insats som kan göra väldigt stor skillnad för det psykiska välbefinnandet.

Du kan också visa att du stödjer kampen mot psykisk ohälsa genom att köpa Minds pratbubbla. Pengarna gör att Mind kan ta emot fler samtal i sina stödlinjer – Självmordslinjen, Livslinjen, Äldrelinjen och Föräldralinjen – för människor som behöver stöd när livet känns svårt.

Gå till mind.se/varjesamtalraknas för att läsa mer om hur just du kan vara med och bidra 🧡